Üretimde Bir Gün
ÜRETİMDE BİR GÜN

Piliçlerimiz büyüdükçe sağlıklı gelişimlerini sürdürmeleri için almaları gereken besin içerikleri ve miktarları da değişir. Doğru beslenmeleri için yemeleri gereken besin karışımları bilimsel formüllerle, uzman ekipler tarafından kendi yem fabrikalarımızda hazırlanır. Böylelikle beslenme şekilleri büyüme evrelerinin her aşaması için uygun hale getirilir.

Piliçlerimizi, kendi yem fabrikalarımızda büyüme evrelerine göre formüle ettiğimiz “vitamin ve mineral yüklü karma yemlerle” besliyoruz.

Yemlerimiz el değmeden, modern nakliye araçlarımızla, biyogüvenlik kurallarına uygun olarak çiftliklerimize ulaştırılır. Çiftçilerimiz ve veteriner hekimlerimiz iş birliği içinde ortam ısısından havalandırmaya, altlıktan aydınlatmaya, piliçlerimiz için en rahat beslenme koşullarını sağlamak için çalışırlar.

Civcivlerin yaşamlarının ilk haftalarında hassas olduklarını ve daha çok ilgiye ihtiyaç duyduklarını söylemiştik. Bu süreçte civcivlerin gereksinim duyduğu besin içerikleri sadece protein ve enerji değildir. Tek tek sindirilebilir amino asit, vitamin, makro ve mikro mineraller gibi ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması için hazırlanan karma yemlerdir.

4. haftayla beraber piliçler gözle görülür şekilde büyümeye başlar. Tüyleri uzar, kiloları artar. Sağlıklı büyümenin devam etmesi için piliçlerimizin yaşamlarının her evresine göre gerekli tüm besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde besin değerleri ve miktarları değişen özel karma yemler hazırlanır.

Civcivlerimiz ilk 10 günlük dönemde daha çok proteine ihtiyaç duyar ve ağırlıklı olarak mısır, soya fasulyesi, küspesi ve yağı içerikli yemlerle beslenirler. 10. günden 25. güne kadar yem içeriklerimizde enerji miktarı artar.mısır, soya fasulyesi, küspesi ve yağının  yanında bitkisel yağlar da kullanır. 25 ile 35 gün arasında piliçlerimizim büyümesini ve gelişimini tamamlaması için mısır, soya fasulyesi, küspesi ve yağı ve bitkisel yağ ağırlıklı dengeli beslenme içeriği hazırlanır. 35. günden sonra ise mısır, soya fasulyesi, küspesi ve yağı bitkisel yağ içerikli beslenme programı hazırlanır. Kısacası, piliçlerimizi doğduğu günden başlayarak büyüme evrelerine göre yüksek oranda vitamin ve mineral içeren, protein ve enerji miktarları farklı karışımlarla besleriz.

Tüm dünyada ve Türkiye’de piliç eti üretiminde hormon kullanımı yasaktır. Piliçlerimizi besleyip büyüten kesinlikle hormon veya steroid değil, bu dengeli beslenme şeklidir. Üretimin hiçbir aşamasında kullanılmadığı gibi yemlerde de hormon kullanılmaz. Avrupa Birliği “’Kalıntı İzleme Programı” çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri antibiyotik, hormon rezidüleri, pestisit kalıntıları ve ağır metallerin varlığını karaciğerlerden ve etten numune alarak sürekli kontrol etmektedir. Ülkemizde kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde bugüne kadar kanatlılarda kullanılan bir hormon üretimi dünyada mevcut olmadığından kullanılmasıda mümkün değildir. Piliçlerin büyümesi doğal seleksiyon yöntemleri, uygun çevre ve besleme koşulları o ile sağlanmaktadır.