Çerez Politikası
ÇEREZ POLİTİKASI

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket" veya "Şenpiliç"), www.senpilic.com.tr ve bu alan adları aracılığı ile ilerlemiş tüm linkler üzerinden ziyaretçilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") ve ikincil düzenlemelerine ("KVK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.

Şenpiliç'in, KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Çerez Bilgilendirme Metni ("Çerez Bilgilendirme Metni") ile Şirket tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla www.senpilic.com.tr adresimizde [●] verilerini işlemekteyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

İnternet sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece internet sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir.

Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Böyle bir durumda, her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

No. Çerez Türü Kullanım Amaçları
1. Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, internet sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
2. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
3. Zorunlu Çerezler internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, internet sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
4. İşlevsel ve Analitik Çerezler İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, internet sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, internet sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin internet sitemizi görüntüleme dil tercihiniz işlenir.
5. Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve internet sitemiz üzerinden üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler tercih ve davranışlarınızı toplamak ve ancak anonimleştirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi maksatlarıyla işlenmektedir ve kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu tip çerezleri kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanmayacağımızı belirtmek isteriz. Takip çerezleri ancak açık rızanız dâhilinde kullanılacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirket arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirket adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

İnternet sitemiz tarafından oluşturulan çerezler internet sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.senpilic.com.tr alan adı altında sunulan internet sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize erişim sağlamanızı ya da internet sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak, çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup ilgili tüm işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

İnternet sitemiz tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi için www.senpilic.com.tr İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metnini okumanızı rica ederiz.

Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamında, Şirkete başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

6698 sayılı Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı www.senpilic.com.tr linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Halk Caddesi, Kardelen Sokak, Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71, Ataşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat; veya
• kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimizin Halk Caddesi, Kardelen Sokak, Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71, Ataşehir/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

Şenpiliç, Kanun'un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ