Üretimde Bir Gün
ÜRETİMDE BİR GÜN

Piliçlerimiz civciv olarak geldikleri çiftliklerimizde yaklaşık 45 günün ardından kesim için yeterli ağırlık olan 2-2,5 kilograma ulaştıktan sonra eğitimli personelimiz tarafından kesimhaneye getirilirler. Buradaki tüm işlemler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi personeli tarafından denetlenir.

Piliçlerimiz kesimhaneye varır varmaz hijyneik koşullarda, hızlıca ve acı çekmeden İslami usullere uygun olarak elle kesilir.

Kesim işleminin ardından yıkanır, temizlenir, soğutulur, ağırlıklarına göre sınıflandırılır, ürün gruplarına göre parçalara ayrılır ve ambalajlanırlar. Her iki kesimhanemizde de İslami usullerin dışında bir yöntem söz konusu değildir. Kesim işlemi standartları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından davet edilen, merkezi Cidde’de bulunan FIQH Akademisi (Fıkıh) uzmanları tarafından da incelenmiş ve kesim sisteminin İslami kurallara uygun olduğu rapor edilmiştir. Şenpiliç tesislerimiz Helal Gıda Sertfikası’na sahip olduğu için diğer Müslüman ülkeler tarafından da tercih edilen bir markadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından en iyi şekilde denetleme yapılan sektörlerin başında beyaz et sektörünün geldiğini belirtmiştik.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üretim sürecindeki denetimleri kesim aşamasında da devam eder:
  • Kesimhanelerimizi 24 saat denetim altında tutar. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimlerle kesim işleminin her aşamasını kontrol eder.
  • Laboratuvar kontrolleri ile ürünlerimizin Bakanlıkça belirlenen mikrobiyolojik kriterlere uyup uymadığına bakar.
  • Kalıntı izleme programıyla piliçlerimizin herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediğini denetler. Bulunması halide üretimi durdurur.
  • Perakende noktalarındaki ürünlerimizden numuneler alarak mikrobiyolojik yönden denetler.
Ayrıca sektörün oluşturduğu Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu gibi bağımsız kuruluşlar da kendi üyelerini denetletmekte ve belirlediği üst seviyedeki standartların daha üzerine çıkılması konusunda çaba göstermektedir.