Uzmanlara Soralım
UZMANLARA SORALIM
 

Etlik Tavuk Nedir?

'Etlik piliç' dediğimiz, Ross ve Cobb cinsi özel tavuk ırklarıdır. Bu tavuk ırkları, yıllar süren doğal ıslah çalışmaları sonucunda, en yüksek et verimine ve hızlı gelişme özelliğine sahip tavuk ırklarının melezlenmesiyle elde edilmiş ari ırklardır. Bu tavuk ırkları tamamen doğaldır.

Etlik Tavuklar Neden Hızlı Büyüyor? (veya) Etlik Tavuk Kaç Günde Büyüyor?

Etlik Piliçlerin günümüzde bu derecede hızlı büyümesinin esas olarak nedeni genetik seleksiyonlardır. Tavuk beslenme ve tavuk bakımı şartlarının buradaki etkisi sadece %15 'dir.

Genetik sözcüğünün geçmesi dahi insanları yanlış yönlendirmeler yüzünden tedirgin etmekte olduğundan buradaki genetik seleksiyonu açıklamak gerekiyor. Etlik piliçler yaklaşık 100 yıldır süren ve halen de sürmekte olan ıslah çalışmaları sonucu büyüme hızı yüksek özel hayvanlardır. Tüm özellikleri ile doğaldırlar, dışarıdan bir müdahale ile genetik bir değişiklik yapılmamıştır. Sürekli devam eden ıslah çalışmaları ve yem sektöründeki teknolojik uygulamalara bağlı yem kalitesindeki iyileşmeler sayesinde,

  • 20 sene önce 50- 55 günde 1,8-2 kg canlı ağırlığa,
  • 10 sene önce 40-45 günde 2 kg canlı ağırlığa ulaşabilen bu hayvanlar, günümüzde
  • 6 haftalık bir sürede 2-2,5 kg canlı ağırlığa ulaşmakta ve ülkemiz hayvansal protein açığının kapatılmasında büyük pay sahibidirler.

Etlik Tavuk Yetiştiriciliğinde Hormon Kullanılıyor Mu?

Etlik piliçlerin çok kısa sürede büyümeleri nedeniyle sürekli spekülasyona neden olan hormon kullanımı konusu, ne dünyada ne Türkiye de kesinlikle söz konusu değildir. Kanatlıların büyümeleri amacıyla kullanılan bir hormon ve uygulaması da yoktur.

Çünkü;
  • Tavuklarda Hormon kullanımı; yasak olduğu gibi, ekonomik açıdan da rasyonel değil.
  • Türkiye'de hormon üretimi yok ve hormon ithali de yapılmıyor.
  • Hormon ucuz bir madde değil; kullanımı halinde üretim maliyetleri birkaç kat artacaktır.
  • Tavuklara hormon verilmesi pratik olarak da mümkün değildir. Yem katkısı şeklinde yapılacak hormon uygulamalarından sonuç alınamadığı bilinmektedir.
  • Uygulamanın sonuç yaratması için; hormonun cinsiyete göre, doğrudan hayvanın organizmasına verilmesi gerekmektedir. On binlerce hayvanın tek tek elden geçirilmesi ve hormon enjeksiyonuna tabi tutulması pratik olarak mümkün değildir.
  • Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmamış, bu konuda tek bir vak'a rapor edilmemiştir.
Tüm bu nedenlerden ötürü HORMON KULLANILMADIĞINI gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Etlik Tavuklarda Antibiyotik Kullanımı

"Piliçlerimizin hızlı gelişiyor olması antibiyotik kullanımı ile de ilişkili değildir. Ülkemizde büyüme ve gelişme amaçlı antibiyotiklerin kullanımı da kesinlikle yasaktır. Antibiyotikler sadece tedavi amaçlı kullanılabilir.

Kısacası hormon ve büyüme amaçlı antibiyotik kullanılmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz."

Etlik Tavuklar Nasıl Besleniyor?

Piliçlerimizin büyümesini sağlayan bir diğer çok önemli etken de beslenmedir. Sağlıklı büyümeleri için gerekli olan tüm vitaminler, mineraller, proteinler, yağlar ileri teknoloji yem fabrikalarımızda, özel formüllerle ve yüksek kaliteli ham maddeler kullanılarak hazırlanmaktadır. Böylece civcivlerimiz büyüme süreçleri boyunca ihtiyaçları olan besinleri dengeli ve yeterli şekilde alırlar.

"Yetiştikleri çiftliklerde de onlar için en uygun hijyen, iklim ve havalandırma koşulları hazırlanmıştır. Yani hayvan refahına uygun ortamlarda yetişiyor olmaları da piliçlerimizin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde büyümelerini sağlar. Çiftçilerimiz ve uzman veteriner hekimlerimiz, piliçlerimize bu sağlıklı ve refah ortamı sağlamak için birlikte çalışmaktadırlar."

Üretimi 45 Günde Gerçekleştirilen Piliçler Daha lezzetsiz olduğu söylemi doğru değildir. Hayvanların yetiştirme süresi ile lezzet arasında herhangi bir ilişki yoktur.