Üretimde Bir Gün
ÜRETİMDE BİR GÜN

Gıda güvenliğine ilişkin uluslararası standartların korunması amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerden biri tarımsal üretimde uygulamak üzere "İyi Tarım Uygulamaları"dır. İyi Tarım Uygulamaları, ürünün sofraya gelene kadar bütün üretim ve satış aşamalarını kapsar. Güvenli, kaliteli ve verimli üretim ve tüketim açısından oldukça önemlidir. Ürünlerimizin üzerinde bu uygulamanın yapıldığına dair belirleyici etiketimizi görebilirsiniz.

Tarımsal üretimde gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeleri içeren "İyi Tarım Uygulamaları" faaliyetlerini yerine getirerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimlerden başarıyla geçtik ve "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" aldık.

İyi Tarım Uygulamaları, "tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanır. Amaç; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek üretimin yapılmasıdır. İyi Tarım Uygulamaları ile tarımsal üretimde kalite, üretimin yapıldığı çevre ve çalışanların refahı da göz önünde bulundurulduğundan; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları da kullanılır.

Böylece iyi tarım uygulamaları şartlarına uygun şekilde elde edilen ürünün; insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediği; çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği; üretimi sırasında insan ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği; üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun olarak üretildiği belgelerle garanti altına alınmış olur.

Kısacası, İyi Tarım Uygulamaları tüketicilerimizin sağlığını korur ve bu uygulama kapsamında üretilen ürünler tüketicilerimizin daima tercih edeceği güvenilir gıdalardır.

2015 yılında İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerini başlattık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla çalışmalara başlayarak, İyi Tarım Uygulamaları gerekliliklerini yerine getirdik. Bakanlık denetiminin ardından "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası"nı aldık ve ürünlerimize bu uygulamanın yapıldığına dair belirleyici etiketimizi koyduk.

İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinin şirket içi kontrollerini gerçekleştirebilmek için TSE’nin vermiş olduğu "Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü" eğitimine bünyemizden yaklaşık 25 kişi katıldı. Katılımcılarımızın gerekli sınavdan başarıyla geçmeleriyle Türkiye’de en çok sayıda iç kontrolöre sahip firma olduk.